• Advokat Dragan Milić - Autorsko pravo, Medijsko pravo, internet i IT pravo

 • Emailoffice@milic.rs
 • Phone+381 11 42 80 267

SRB | ENG

 • Advokat Dragan Milić - BLOG
  Advokat Dragan Milić - BLOG

  Autorsko, Medijsko, Internet, IT i Pravo intelektualne svojine

 • BLOG o autorskom, medijskom, internet IT i IP pravu
  BLOG o autorskom, medijskom, internet IT i IP pravu
  Opširnije...

Blog

Neutralnost interneta u pravu Republike Srbije

PRAVNI OKVIR Net neutralnost u užem smislu predstavlja načelo funkcionisanja interneta, po kome bi internet servis provajtedi trebali da tretiraju sve podatke koji se nalaze na mreži na isti način, bez diskriminacije na bazi sadržaja, vrste platfome – vebsajta i aplikacije, načina komunikacije ...

Opširnije

Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama (ePD) i Uredba o E-privatnosti (ePR)

Usvajanjem Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Evropske unije (Digital Single Market Strategy), 2016. godine, započete su velike reforme evropskog zakonodavstva sa ciljem povećanja poverenja u bezbednost na internetu i povećanja nivoa zaštite internet korisnika. Prvi veliki korak ka tom ost...

Opširnije

Konferencija: Direktiva EU o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

Konferencija: Medijske slobode i autorska prava Beograd, 29. Januar 2019. godine Učesnici: Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, Mogens Blicher Bjerregard, predsednik Evropske federacije novinara, Dmitar Dimitrov, Wikimedia Germany i Dragan Milić, advokat i moderator skup...

Opširnije

NARODNI MUZEJ - Rekonstrukcija, Restitucija i Reparacija

REKONSTRUKCIJA, RESTITUCIJA I REPARACIJA Tekst je objavljen u štampanom izdanju magazina Nova Ekonomija, Septembar 2018 Tri naizgled slične reči, po tome što počinju na slovo R, završavaju na A, vode poreklo iz latinskog jezika, potiču iz pravne terminologije, a zapravo imaju potpuno drugači...

Opširnije

Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu

Rad je objavljen u godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu - "Intelektualna svojina i internet 2018"   PRIMENA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE U AUTORSKOM PRAVU Rezime: Ekspanzija interneta i digitalizacija sadržaja donela je velika iskušenja autorima i nosiocima autor...

Opširnije

Model usklađivanja WHO IS servisa za internet domene sa GDPR-om

UTICAJ GDPR-A NA PRIKUPLJANJE, OBRADU I OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA REGISTRANATA Već sa prvom najavom Nove uredbe o zaštiti podataka ličnosti (GDPR) koja će stupiti na snagu 25. Maja ove godine, nakon dvogodišnjih priprema za njenu implementaciju, postavilo se pitanje kako će se ista odraziti...

Opširnije

BITCOIN FJUČERSI

FJUČERSI – POJAM I VRSTE Fjučersi predstavljaju standardizovane finansijske derivate odnosno ugovore o kupoprodaji određene imovine na određeni dan u budućnosti i po unapred određenoj ceni, odnosno fjučers ugovorm se kupac obavezuje da predmetnu robu kupi unapred određenog dana i po unapred opr...

Opširnije

ICO projekti - Pravna priroda i regulativa

POJAM ICO/INICIJALNE PONUDE NOVČIĆA Paralelno sa ekspanizijom virtuelnih valuta i blockchain tehnologije, počeli su sa radom i razvojem takozvani Initial Coin Offering  (ICO) projekti, koji emituju sopstvene kriptovalute u zamenu za svež novčani kapital, na koji način dozvoljavaju ulagačima da ...

Opširnije

Konferencija povodom istraživanja NDNV-a – MEDIJSKE SLOBODE I SUDSKA PRAKSA

Na Konferenciji Medijske slobode i sudska praksa, održanoj 6.12.2017. u novosadskom Medija Centru, prezentovan je nacrt istoimenog istraživanja Nezavisnog Društva Novinara Vojvodine, kao plod istraživačkog rada na bazi statističkih podataka, analiza zakonskih propisa i podacima dobijenih iz prakse...

Opširnije

Početak toka zastarelosti u slučaju objavljivanja na internetu u RS - STUDIJA SLUČAJA 5

Računanje roka zastarelosti potraživanja kada je osnov objavljivanje informacije na internetu - Analiza slučaja ČINJENIČNO STANJE: Tužilja je javna ličnost, sa izgrađenom karijerom u oblasti umetnosti. Tuženi je vlasnik medija koji je na svom internet izdanju objavio fotografije pornografske ...

Opširnije

INTERNET PUBLICATION RULE - Zastarelost potraživanja u sudskoj praksi EU

Pravilo višestrukog objavljivanja u sudskoj praksi Evropske Unije   CASE OF TIMES NEWSPAPERS LTD (Nos. 1 and 2) THE UNITED KINGDOM (Applications nos. 3002/03 and 23676/03) JUDGMENT STRASBOURG 10 March 2009 1. Podnosilac predstavke Times Newspaper Ltd, vlasnik i izdavač medija Times...

Opširnije

PAMETNI UGOVORI - Pojam, vrste, prednosti i nedostaci

Postoji više načina da se definišu pametni ugovori.  Zavisno od aspekta iz kog se posmatraju, kao i od karakteristika i uloge samih ugovora koji se žele naglasiti. U tehničko - tehnološkom smislu pametni ugovori predstavljaju delove programerskog koda, sadržane u Blockchain-u, koji se automatsk...

Opširnije

ESCROW/UGOVOR O NAMENSKOM DEPOZITU KOD DIGITALNIH TRANSAKCIJA – Definicija i pravna priroda

POJAM ESCROW UGOVORA U najuopštenijem smislu Escrow ili Ugovor o namenskom depozitu se može označiti kao teretni, dvostrani, kumulativni i neformalni pravni posao, gde se pored dve ugovorne strane sa međusobni pravima i obaveznama (najčešće kupca i prodavca), pojavljuje i treća strana koja pre ...

Opširnije

PRAVNI I FISKLANI ASPEKT TRGOVINE KRIPTOVALUTAMA - Da li se plaća porez na Bitcoin transakcije

PORESKI ASPEKT TRGOVINE KRIPTOVALUTAMA U REPUBLICI SRBIJI Kriptovalute odnsono Bitcoin kao njihov najpoznatiji predstavnik, globalno posmatrano, ne spadaju u nadležnost nijedne pojedinačne političke, nacionalne ili na drugi način organizovane zajednice. Pa čak ni takozvane internet zajednice. Upr...

Opširnije

VAT/PDV NA BITCOIN/KRIPTO-VALUTNE TRANSAKCIJE U EU - Skatteverket  v. David Hedqvist - STUDIJA SLUČ…

ČINJENIČNO STANJE: 1. Pre otpočinjanja delatnosti koja porazumeva razvijanje online platforme za razmenu kriptovaluta Švedski državljanin David Hedqvist, obratio se nadležnoj Poreskoj upravi Kraljevine Švedske sa zahtevom da zauzmu stav oko obaveze plaćanja Poreza na dodatu vrednost pri kupovini ...

Opširnije

Da li je BITCOIN zakonski regulisan? Propisi i pravni položaj KRIPTO-VALUTA u svetu

Ne postoji jedinstvena regulativa, nadnacionalna konvencija ili multilateralni ugovor kojim je ujednačen pravni okvir za regulisanje transakcija koje se vrše u kripto-valutama i definisanje njihovog statusa. Pravni položaj Bitcoin-a i ostalih digitalnih valuta se značajno razlikuje od države do d...

Opširnije

Digital - born Media Carnival - Kotor 2017

Preko 200 predstavnika medija, novinara, pravnika, internet aktivista, predstavnika akademije i istraživača učestvovalo je na ovogodišnjem Digital - born Media Carnival-u, u Kotoru, od 14. do 18. Jula. Događaj je organizovala Share fondacija, uz pomoć OEBS-a i Ministarstva inostranih poslova Holan...

Opširnije

Prezentovan MEDIA OWNERSHIP MONITOR - Ko je vlasnik medija u Srbiji?

Berlinski ogranak „Reportera bez granica“ i beogradski BIRN, predstavili su obimno istraživanje na temu „Ko je vlasnik medija u Srbiji?“ kao deo međunarodnog projekta „Media Ownership Monitor“. Publikacija koju čini baza podataka sa detaljnim analizama postavljena je  na specijalizovanom vebsajtu:...

Opširnije

-