• Advokatska Kancelarija MILIĆ
  Advokatska Kancelarija MILIĆ

  Usluge zastupanja u građansko pravnoj materiji, a naročito u oblasti autorskog, medijskog, internet i prava intelektualne svojine.

 • The Foresighter
  The Foresighter

  Online blog magazin

  Check an offer
 • BLOG

Blog

ODBRANA FIDELOVA - La historia me absolvera

Fidelova je sentenca i univerzalna kritika svake montirane optužnice koja se ne zasniva na dokazima već na fingiranim predpostavkama, a kao citat koristio sam je u velikom broju završnih reči i žalbi, uvek podvlačeći da je autor iste, doktor pravnih nauka i advokat, Fidel Kastro. Kada je davao is...

Opširnije

ETIKA I PRAVO U NOVINARSTVU - Panel diskusija na Pravnom Fakultetu

Prenosimo deo razgovora sa Draganom Milićem: KOLIKO JE RAZVIJENO MEDIJSKO PRAVO U SRBIJI, PO VAŠEM MIŠLJENJU? Da bismo analzirali pitanje razvijenosti medijskog prava u Srbiji, to moramo uraditi iz nekoliko uglova. Najpre, iz zakonodavnog. Zakon o javnom informisanju i medijima, ne zaostaje mnog...

Opširnije

ULUPUDS CENOVNIK - Pregled minimalnih cena fotografija

Ukoliko je fotografija sama na strani, računa se kao da je cela strana, bez obzira na veličinu fotografije. Sve naknade u ovom trarifniku date  su kao minimalne i iskazane u neto iznosu, bez poreza i doprinosa. Sve što nije obuhvaćeno ovim tarifnikom, reguliše se ugovorom između autora i naručio...

Opširnije

Naknada štete zbog povrede autorskog prava na fotografiji - STUDIJA SLUČAJA 1

U online izdanju Medija, objavljena je bez znanja i dozvole autora jedna Fotografija sa predmetnog Bloga. Međutim, Fotografija je objavljena u odeljku koji ne uređuje uredništvo Medija, već treće lice, koje sa Vlasnikom medija ima zaključen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji, dalje u tekstu – ...

Opširnije

Uputstvo za primenu Kodeksa novinara Srbije u online medijima

Sloboda izražavanja kao sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire informacije i ideje, predstavlja temeljnu vrednost koju treba štiti i razvijati. Pravo na slobodu izražavanja nije apsolutno pravo i može se ograničiti ako je to neophodno u demokratskom druš...

Opširnije

Vodič kroz autorsko pravo za online medije

Da bi jedno delo bilo smatrano autorskim, potrebno je da ispuni da uslova: da bude izraženo u određenoj formi i da bude originalno. Zakon ne reguliše detaljno koje uslove delo mora da ispuni da bi se smatralo originalnim, već to ostavlja proceni u zavisnosti od konkretnog slučaja.   ŠTA ...

Opširnije

Pravo na osnovni garantovani dohodak za sve građane

Za razliku od socijalne pomoći, ideja jedinstvene i zagarantovane zarade je da ne bude vezana za nezaposlena i socijalno ugrožena lica, već za sve građane određene zemlje. Osnovna karakteristika ove ideje je što ističe jednakost u prvi plan, jer pravo na ostvarenje ničim nije uslovljeno do državl...

Opširnije

IZVOZ KULTURNIH DOBARA

Koliko je to u praksi moguće kontrolisati, veliko je pitanje, pa i razvijene države sa  posebno obučenim službama za sprečavanje krijumčarenja i velikim budžetima usmerenim u ovu borbu teško izlaze na kraj sa kriminalnim organizacijama. Podsećamo da je jedan od najrazvijenijih i najunosnijih ...

Opširnije

RIGHT TO BE FORGOTTEN - Pravo na uklanjanje podataka o ličnosti iz rezultata internet pretrage

ISTORIJAT I REGULATIVA Otkad je internet poprimio dimenzije koje ima sada i postao nezaobilazna potreba današnjice, postoje i zahtevi fizičkih lica da se njihova imena i podaci o ličnosti tamo ne mogu naći, odnosno ukoliko se već nalaze, da budu obrisani. Prvi konkretan slučaj koji je i inicirao...

Opširnije

ELEKTRONSKI NOVAC vs PRIVATNOST

Skoro dve decenije nakon toga, 1998. Godine osniva se PayPall, a tri godine kasnije EU donosi direktivu kojom reguliše sistem plaćanja elektronskim novcem nakon čega gotov novac sve više gubi primat pred elektronskim plaćanjem koje praktikuje sve veći broj uglavnom mladih ljudi. UVOĐENJE ELEKTRON...

Opširnije

KULTURNA DOBRA - POJAM, VRSTE I PRAVNI ASPEKT

3. Dobra koja uživaju prethodnu zaštitu - arheološki lokaliteti; stara jezgra naselja; graditeljski objekti u celini kao i delovi sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima; spomenici posvećeni značajnim događajima i ličnostima; kuće u kojima su rođene ili su u njima radile zaslužne i istaknute...

Opširnije

Odluka komisije za rešavanje sporova povodom registracije internet domena - www.cialis.in.rs

 O D L U K U I - USVAJA SE TUŽBENI ZAHTEV RADI PRESTANKA REGISTRACIJE .RS DOMENA, tužiocа Eli Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, SAD rаdi prestаnkа registrаcije .rs domenа: „cialis.in.rs” registrovаnog nа ime registrаntа Bojаnа Price, kod Fondаcije „Registаr nаcionаlnog Internet do...

Opširnije

Odluka komisije za rešavanje sporova povodom registracije internet domena - www.potrckobeograd.rs

O D L U K U I - USVAJA SE TUŽBENI ZAHTEV RADI PRENOSA REGISTRACIJE .RS DOMENA, tužiocа Nenаdа Nikoloskog iz Beogrаdа, rаdi prenosа registrаcije .rs domenа: „potrckobeograd.rs” registrovаnog kod Fondаcije „Registаr nаcionаlnog internet domenа Srbije“ (RNIDS). II -  OVLAŠĆUJE SE Fondаcijа „Regis...

Opširnije

Uslovi za donošenje odluke o prenosu registracije .RS Internet domena

KORIŠĆENJE PROTIVNO DOBRIM POSLOVNIM OBIČAJIMA, NAČELU SAVESNOSTI I POŠTENJA Registracija je izvršena protivno uslovima iz tačke 3  pravilnika, pod sledećim uslovima: - Ako se dokaže da je registrant registrovao naziv nacionalnog interent domena pretežno u cilju njegove prodaje ili davanja...

Opširnije

Oblici zaštite žiga registrovanog od strane trećeg lica kao .RS Internet domen

Predmetnom tužbom, može se zahtevati: 1.  utvrđenje povrede prava na žig2.  prestanak povrede prava3.  oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez naknade, predmeta kojima je izvršena povreda prava;4.  oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez n...

Opširnije

Odgovor na informaciju - demanti i ispravka informacije - pojam, sličnosti i razlike

Odgovorni urednik dužan je da odgovor objavi bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju dnevnih novina, odnosno u drugoj narednoj dnevnoj emisiji od prispeća odgovora. U slučaju da se odnosi informacija idnosi na učesnika u predizbornoj kampanji, objavljuje se u prvom narednom broju, od...

Opširnije

Pojam medija

Forme objavljivanja sadržaja koje Zakon ne smatra medijima: knjiga, film, nosač audio i audio-vizuelnog sadržaja, naučni i stručni časopis namenjen prvenstveno informisanju ili obrazovanju određene profesionalne grupe, ostale štampane publikacije, katalog koji sadrži isključivo obaveštenja, ogl...

Opširnije

Nosioci javnih funkcija i sloboda govora

Iz odredaba zakona, kao i dosadašnje sudske prakse može se zaključiti da je obaveza medija da svoj auditorijum detaljno informiše o slučajevima od interesa za javnost, jer u jednom demokratskom sistemu postupci vršilaca javnih funkcija moraju da budu podvrgnuti strogoj kontroli ne samo od strane...

Opširnije

-