• Advokat Dragan Milić - Autorsko pravo, Medijsko pravo, internet i IT pravo

  • Emailoffice@milic.rs
  • Phone+381 11 42 80 267

SRB | ENG

Blog

TRI USLOVA ZA PRENOS REGISTRACIJE

Ukoliko je registracijom internet domena povređeno nečije pravo ili interes, oštećeni između ostalog ima mogućnost da pokrene postupak pred arbitražom komisije za rešavanje internet domenskih sporova radi poništeja ili prenosa registracije sa tuženog na tužioca.

Da bi jedan takav zahtev mogao biti usvojen od strane arbitražnog veća, moraju biti ispunjena sledeća tri uslova:

1. Da je nacionalni internet domen istovetan predmetu tužiočevog žiga ili mu je sličan u meri da može stvoriti zabunu i dovesti u zabludu učesnike u pravnom prometu
2. Da registrant nema pravo ili legitiman interes da koristi predmetni internet domen
3. Da je registrant domen registrovao i koristio protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja