Advokatska kancelarija Milić - zaštita podataka, IT, internet i autorsko pravo

Kompletna pravna podrška vašem internet poslovanju.

Pravila i uslovi korišćenja, politika privatnosti ili pristanak na obradu ličnih podataka sastavni su deo svakog e-commerce biznisa.

Advokatska kancelarija pruža pravnu podršku u svim pravnim oblastima, naročito u vašem onlajn poslovanju odnosno onlajn prisustvu uopšte, što podrazumeva IP pravo, izradu opštih akata,  pravila privatnosti i uslova korišćenja za vebsajtove, svih vrsta ugovora, kao i zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama.

pocetna-1

Profesionalan i pojedinačni pristup potrebama vašeg poslovanja čini uslugu jedinstvenom, a ugovore i druge akte izrađene po narudžbini savršeno skrojenim.

Decenija i po iskustva u pravosuđu i advokaturi.

Dugogodišnje iskustvo advokata Dragana Milića, u oblasti svih pravnih aspekata interneta, čini ga pionirom u ovoj mladoj grani prava. Sa timom mladih kolega, advokatska kancelarija uspeva da odgovori na sve kompleksnije i sve učestalije upite sa tržišta internet poslovanja Republike Srbije i regiona. Pitanja intelektualne svojine na globalnoj mreži, internet domeni, aktuelna pitanja zaštite podataka ličnosti, kao i neizbežna zaštita podataka o ličnosti, sve više umrežavaju pravo interneta sa drugim pravnim oblastima.

Izrada politike privatnosti i uslova korišćenja za vebsajtove

Uredite ugovorni odnos sa korisnicima usluga vašeg internet poslovanja i uskladite obradu njihovih ličnih podataka sa zakonom.

Usluge Data Protection Officer-a

Ukoliko ste u obavezi da imenujete DPO-a ili imate potrebe za angažovanim licem koje će brinuti o zaštiti podataka, kancelarija pruža tu vrstu usluga

Registracija i zaštita domaćih i međunarodnih žigova

Koliko je za uspeh u poslovanju bitan proizvod, toliko je bitan naziv odnosno znak pod kojim će biti prepoznatljiv. Odnos žigova sa nazivima internet domena, kao i pravni aspekt brendiranja vašeg poslovanja na internetu.

GDPR compliance​​

Pravna podrška usklađivanju poslovanja i opštih akata sa novom Opštom uredbom EU i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Blog

Najnoviji Članci

Na blogu koji se redovno ažurira i dopunjuje možete pronaći veliki broj stručnih autorskih tekstova iz raznih oblasti prava kao i informacije o aktuelnim događajima.

Ograničenja autorskih prava u Republici Srbiji i uporednom pravu

  Da li se autorska prava mogu ograničiti ili suspendovati? Nijedan oblik svojine ne daje potpunu vlast na predmetu svojine...

Analiza izmena i dopuna Zakona o autorskim i srodnim pravima iz 2019. godine – šta je novo?

Razlozi za izmene i dopune Zakona o autorskim i srodnim pravima Izmene i dopune Zakona o autorskim i srodnim pravima...

Neutralnost interneta u pravu Republike Srbije

PRAVNI OKVIR Net neutralnost u užem smislu predstavlja načelo funkcionisanja interneta, po kome bi internet servis provajtedi trebali da tretiraju...

Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama (ePD) i Uredba o E-privatnosti (ePR)

Usvajanjem Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Evropske unije (Digital Single Market Strategy), 2016. godine, započete su velike reforme evropskog zakonodavstva sa...

Konferencija: Direktiva EU o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

Konferencija: Medijske slobode i autorska prava Beograd, 29. Januar 2019. godine Učesnici: Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, Mogens...

NARODNI MUZEJ – Rekonstrukcija, Restitucija i Reparacija

REKONSTRUKCIJA, RESTITUCIJA I REPARACIJA Tekst je objavljen u štampanom izdanju magazina Nova Ekonomija, Septembar 2018 Tri naizgled slične reči, po...

Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu

Rad je objavljen u godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu – “Intelektualna svojina i internet 2018” PRIMENA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE...

Model usklađivanja WHO IS servisa za internet domene sa GDPR-om

UTICAJ GDPR-A NA PRIKUPLJANJE, OBRADU I OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA REGISTRANATA Već sa prvom najavom Nove uredbe o zaštiti podataka ličnosti...

BITCOIN FJUČERSI

Fjučersi predstavljaju standardizovane finansijske derivate odnosno ugovore o kupoprodaji određene imovine na određeni dan u budućnosti i po unapred određenoj...

Zakažite sastanak

Adresa:

Ul. Uroša Martinovića 8, 11070, Novi Beograd

Kontakt podaci:

+381 11 4283367 
office@milic.rs

..

Pravni tim

Stručna pravna podrška saradnika i članova tima iz najrazličitijih pravnih oblasti

Decenija i po iskustva u oblasti internet prava

čini nas pionirima ove mlade pravne grane u Republici Srbiji i regionu

Drugi o nama

Mediji i događaji