Advokatska kancelarija Milić

IT Pravo

POJAM I SPECIFIČNOSTI PRAVA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA / IT PRAVA


Pravo informacionih tehnologija odnosno IT pravo obezbeđuje regulatorni okvir za cirkulaciju, prikupljanje, deponovanje i upotrebu podataka u digitalnoj formi i računarskih programa u okviru globalne internet mreže, kao i zaštitu digitalnih informacija i valuta enkripcijom i kriptografijom. IT pravo obuhvata i pametne ugovore, kao najsavremeniji pristup sačinjavanja ugovora korišćenjem digitalnih tehnologija i Blockchain-a.

Ova grana prava se usko prepriliće sa Internet pravom, koje istina više pokriva pitanja intelektualne svojine, prava na privatnost, prava i obaveza učesnika internet trgovine, internet sloboda i slobode govora, ali oblasti sigurnosti na mreži, licenci i softvera regulisane su obema vrstama prava. Svaka iz različitog ugla.

Sa razvojem veštačke inteligencije i e-trgovine, sve više pravnih odnosa, koji se danas dešavaju i rešavaju u realnom svetu, biće preseljeno na teren interneta i informacioniih tehnologija, tako da je razvoj ove pravne oblasti potreba tržišta koje se se ubrzano seli u virtuelni prostor.

Specifičnost online okruženja u kom se javlja potreba za primenom ove regulacije i potreba za teorijskim i praktičnim iskustvom izdvaja ovu pravnu oblast na način što mali broj pravnih zastupnika ima potrebne kvalifikacije da se upusti u zastupanje pravnih i fizičkih lica vezano za digitalnu i IT industriju. 

Kao i u drugim oblastima, potrebno je učiniti sve da se kroz zakonsku regulativu i ugovore preduprede sporovi, koji neretko u ovim slučajevima imaju i međunarodni element. Tek ukoliko se iscrpe svi argumenti za postizanje poravnanja, stranke bi trebalo da slučaju iznesu pred nadležni sud.

Suočavanje sa slučajevima iz IT oblasti nije rezervisano samo za programere, developere i platforme za pružaje usluga na internetu i razvijanje softvera. Zloupotreba elektronskog potpisa usled hakerskih napada i šteta koja tom prilikom može nastati, se može desiti svakom od nas.

Poslednjih meseci, odnosno ekspanzijom Ethereum kriptvalutne platforme, sve više se radi na usavršavanju pametnih ugovora, implementiranih u programerski kod, koji sklapanje pravnih poslova na daljinu u digitalnim transakcijama čini efikasnijim i sigurnijim. Inače, model pametnog ugovora po uzoru na Escrow depozitni pravni posao, prvi put se pojavio sa Bitcoin-om, pre više od 8 godina. Međutim, Ethereum je doneo novu generaciju smart ugovora, ostavljajući pravnu i kreativnu slobodu učesnicima transakcija za njegovo usavršavanje.

Takođe, i pravna podrška blockchain tehnološkim rešenjima za praćanje aktivnosti i transakcija subjekata u cyber prostoru, potpada pod IT pravo.  Ovaj savremeni model zapisivanja radnji na mreži predstavlja bazu za dalji razoj decentralizacije prometa roba i usluga i zaobilaženje tradicionalnih, sporijih i supljih načina plaćanja i zaključivanja ugovora.


Pročitajte više o Pravu interneta i IT pravu na blogu…